100 Truyện Top Tuần

1
Hào Môn Chiến Thần
8
Siêu Cấp Con Rể
10
Tổng Tài Tân Hôn Tội Thê
12
Võ Thần Chúa Tể
15
Đỉnh Người Ở Rể
17
Ta Là Người Ở Rể
21
Long Thần Chí Tôn
23
Hào Tế
25
Trấn Âm Quan
27
Hàn 3000 Tô Nghênh Hạ
28
Tuyệt Thế Võ Hồn
29
Đô Thị Siêu Cấp Tà Y
30
Đêm Thiếu Nhị Hôn Tân Thê
36
Tà Y Cuồng Thê
38
Thần Võ Đế Tôn
41
Hồn Đế Võ Thần
46
Hào Môn Người Thừa Kế
55
Nông Gia Tiểu Phúc Nữ
57
Thần Cấp Long Vệ
59
Long Vương Điện
60
Tiêu Dao Chiến Thần
64
Thực Cốt Nguy Tình
67
Nông Kiều Có Phúc
70
Ma Đế Trở Về
72
Tu La Võ Thần
73
Mao Sơn Quỷ Vương
74
Huyền Môn Yêu Vương
75
Siêu Võ Con Rể
77
Ở Rể Vì Tế
80
Tuyệt Thế Kiếm Thần
82
Nông Gia Ngốc Nữ
86
Hổ Tế
90
Cái Thế Chiến Thần
92
Vạn Thần Tổ Sư
100
Siêu Tuyệt Manh Ba
TruyenTiki.com
Website đọc truyện Convert kết hợp Google dịch số 1 Việt Nam.


Đọc Truyện