100 Truyện Top Tuần

3
Võ Thần Chúa Tể
6
Đô Thị Siêu Cấp Tà Y
11
Nông Môn Trưởng Tỷ Có Không Gian
17
Càn Khôn Kiếm Thần
21
Tuyệt Thế Võ Hồn
22
Hồng Thiên Thần Tôn
27
Nghịch Thiên Chí Tôn
33
Yêu Long Cổ Đế
37
Tu La Võ Thần
39
Ngạo Thế Đan Thần
40
Tiêu Dao Chiến Thần
42
Tiên Võ Đế Tôn
50
Tuyệt Thế Võ Thần
56
Hồn Đế Võ Thần
64
Đô Thị Cổ Tiên Y
66
Chí Tôn Tu La
73
Tuyệt Thế Kiếm Thần
76
Nông Gia Tiểu Phúc Nữ
86
Tiên Đế Trở Về
87
Đan Đạo Tông Sư
95
Đô Thị Cực Phẩm Y Thần
96
Thần Y Bỏ Nữ
100
Siêu Cấp Con Rể
TruyenTiki.com
Website đọc truyện Convert kết hợp Google dịch số 1 Việt Nam.


Đọc Truyện