100 Truyện Top Tuần

3
Võ Thần Chúa Tể
12
Hào Môn Chiến Thần
13
Ta Là Người Ở Rể
21
Thượng Cổ
26
Hồn Đế Võ Thần
28
Trí Mạng Thiên Sủng
29
Siêu Cấp Con Rể
30
Yêu Long Cổ Đế
36
Tu La Võ Thần
44
Ngạo Thế Đan Thần
46
Tiêu Dao Chiến Thần
48
Long Vương Điện
51
Vượt Rào Trêu Chọc
54
Cự Phú Con Rể
55
Đỉnh Cấp Thần Hào
57
Nông Gia Hãn Thê Tới Làm Ruộng
58
Đệ Nhất Chiến Thần
59
Nông Kiều Có Phúc
60
Vạn Thú Triều Hoàng
62
Chí Tôn Võ Hồn
64
Tu La Đan Đế
65
Đỉnh Người Ở Rể
66
Tiên Đế Trở Về
71
Đan Đạo Tông Sư
75
Nghịch Thiên Chí Tôn
78
Quyền Sủng Thiên Hạ
79
Đô Thị Cuồng Thiếu
80
Long Thần Chí Tôn
90
Dược Môn Tiên Y
91
Nông Gia Tiểu Phúc Nữ
93
Tuyệt Thế Võ Thần
94
Đô Thị Phong Vân
99
Mộ Thiếu Trăm Tỷ Cuồng Thê
TruyenTiki.com
Website đọc truyện Convert kết hợp Google dịch số 1 Việt Nam.


Đọc Truyện