100 Truyện Top Tuần

4
Võ Thần Chúa Tể
14
Tu La Võ Thần
17
Mộ Thiếu Trăm Tỷ Cuồng Thê
19
Đô Thị Siêu Cấp Tà Y
20
Ngạo Thế Đan Thần
21
Nông Môn Trưởng Tỷ Có Không Gian
24
Siêu Cấp Con Rể
26
Thần Võ Tiên Tung
27
Ta Là Người Ở Rể
28
Hồn Đế Võ Thần
33
Nông Gia Tiểu Phúc Nữ
38
Yêu Long Cổ Đế
40
Hồng Thiên Thần Tôn
42
Hào Môn Chiến Thần
46
Long Thần Chí Tôn
52
Đỉnh Người Ở Rể
53
Trí Mạng Thiên Sủng
58
Nghịch Thiên Chí Tôn
60
Dược Môn Tiên Y
62
Tuyệt Thế Kiếm Thần
63
Yêu Nghiệt Tu Chân Bỏ Thiếu
65
Tiên Võ Đế Tôn
70
Tu La Đan Thần
73
Vũ Luyện Điên Phong
74
Thần Cấp Long Vệ
75
Tiên Đế Trở Về
76
Giang Sách
78
Nông Kiều Có Phúc
83
Đệ Nhất Chiến Thần
86
Tiêu Dao Chiến Thần
87
Đan Đạo Tông Sư
88
Siêu Võ Con Rể
91
Chí Tôn Tu La
92
Võ Nghịch
94
Nông Gia Ngốc Nữ
TruyenTiki.com
Website đọc truyện Convert kết hợp Google dịch số 1 Việt Nam.


Đọc Truyện