100 Truyện Top Tuần

4
Hào Môn Chiến Thần
9
Siêu Cấp Con Rể
11
Võ Thần Chúa Tể
19
Ta Là Người Ở Rể
20
Chí Tôn Võ Hồn
32
Long Vương Điện
36
Đỉnh Người Ở Rể
41
Long Thần Chí Tôn
42
Hàn 3000 Tô Nghênh Hạ
49
Đế Phi Lâm Thiên
50
Hồn Đế Võ Thần
51
Tiên Đế Trở Về
52
Tu La Võ Thần
54
Hào Tế
56
Chiến Thần Người Ở Rể
62
Ma Phi Độc Tôn
66
Nông Gia Tiểu Phúc Nữ
68
Chí Tôn Con Rể
69
Trí Mạng Thiên Sủng
70
Trọng Sinh 90 Tiểu Kiều Tức
77
Đỉnh Cấp Thần Hào
79
Thấu Thị Y Tiên
80
Cự Phú Con Rể
81
Đô Thị Cuồng Kiêu
85
Tiêu Dao Chiến Thần
86
Yêu Long Cổ Đế
92
Trấn Âm Quan
94
Chưởng Gia Tiểu Nông Nữ
95
Nông Môn Trưởng Tỷ Có Không Gian
97
Thực Cốt Nguy Tình
TruyenTiki.com
Website đọc truyện Convert kết hợp Google dịch số 1 Việt Nam.


Đọc Truyện