100 Truyện Top Tuần

2
Đô Thị Siêu Cấp Tà Y
5
Võ Thần Chúa Tể
11
Nghịch Thiên Chí Tôn
14
Tuyệt Thế Võ Hồn
21
Yêu Long Cổ Đế
28
Tà Vương Truy Thê
29
Tu La Võ Thần
32
Hồng Thiên Thần Tôn
39
Đô Thị Tiên Tôn
41
Ngạo Thế Đan Thần
42
Đỉnh Người Ở Rể
43
Tuyệt Thế Kiếm Thần
44
Nông Môn Trưởng Tỷ Có Không Gian
46
Hồn Đế Võ Thần
48
Nông Gia Tiểu Phúc Nữ
50
Mộ Thiếu Trăm Tỷ Cuồng Thê
56
Hào Môn Chiến Thần
58
Tiêu Dao Chiến Thần
60
Tiên Đế Trở Về
66
Siêu Cấp Con Rể
67
Võ Nghịch
68
Thần Võ Tiên Tung
69
Siêu Võ Con Rể
76
Đỉnh Cấp Thần Hào
79
Thần Y Bỏ Nữ
80
Trọng Sinh 90 Tiểu Kiều Tức
86
Tu La Đan Đế
87
Tu La Đan Thần
92
Vạn Thú Triều Hoàng
93
Thần Cấp Thấu Thị
94
Trọng Sinh 80 Cẩm Tú Thịnh Hôn
96
Cửu Chuyển Đế Tôn
98
Chí Tôn Con Rể
100
Vô Thượng Sát Thần
TruyenTiki.com
Website đọc truyện Convert kết hợp Google dịch số 1 Việt Nam.


Đọc Truyện