Cái Này Linh Tu Quá Cường

Cái Này Linh Tu Quá Cường

Tên Gốc : 这个灵修太强了
Thể loại : Huyền Huyễn
Tác Giả : Vũ Lạc Định Càn Khôn
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : chương 516:: cướp mất? Cướp mất!
Cập Nhật : 22:03 12-06
Giới thiệu truyện :
Convert :
( Ps: Vũ lạc cầu vé tháng, cầu cất chứa! ) thiên địa bất nhân lấy vạn vật vì sô cẩu, càn khôn lại hiện lưu một đường làm sinh cơ. “ nhân thiên cấm mà dẫn trời giận? Thiên bất nhân, ta liền không tôn, đã tao trời giận, ta liền huề này một đường sinh cơ, phá sô cẩu chi thế, chiến thiên, thắng thiên, lập thiên. Không vì thiên địa duy nhất, chỉ cầu bảo hộ ” lâm mặc nhìn trời, phát ra hào ngôn một ngữ. Cuộc đời này không cùng chúng sinh địch, chỉ cùng thiên một trận chiến ……

Các chương mới nhất

Danh sách chương

Comment, Review truyện Cái Này Linh Tu Quá Cường

TruyenTiki.com
Website đọc truyện Convert kết hợp Google dịch số 1 Việt Nam.


Đọc Truyện