Chicago 1990

Chicago 1990

Tên Gốc : 芝加哥1990
Thể loại : Lịch Sử Quân Sự
Tác Giả : Tề Nhưng Hưu
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : chương 1331: tâm như chỉ thủy
Cập Nhật : 00:32 13-04
Giới thiệu truyện :
Dịch GG :
Traverse, thập niên 90, Chicago, Meiyu, nhà soạn nhạc, nhà biên kịch, nhà sản xuất, nhóm truyền thông
Convert :
Xuyên qua, 90 niên đại, Chicago, mỹ ngu, soạn nhạc, biên kịch, sản xuất, truyền thông tập đoàn

Các chương mới nhất

Danh sách chương

Comment, Review truyện Chicago 1990

TruyenTiki.com
Website đọc truyện Convert kết hợp Google dịch số 1 Việt Nam.


Đọc Truyện