Cực Phẩm Sóng Vai Vương

Cực Phẩm Sóng Vai Vương

Tên Gốc : 极品并肩王
Thể loại : Lịch Sử Quân Sự
Tác Giả : Lấy Hải
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Chương 1109: phong cấm phong bạo khúc nhạc dạo
Cập Nhật : 05:15 01-05
Giới thiệu truyện :
Convert :
Một vị hiện đại xuyên qua với nhân tài thị trường đại học hạng ba sinh xuyên qua đến một vị từ nhỏ không học vấn không nghề nghiệp, liền người nhà đều không dung người xấu trên người sẽ phát sinh như thế nào hiệu ứng bươm bướm? Tiếp tục ác hành, hoặc là quyết tâm sửa đổi lỗi lầm? Lại hoặc là có cái khác biến cố? Hết thảy toàn ở cực phẩm sóng vai vương trung……

Các chương mới nhất

Danh sách chương

Comment, Review truyện Cực Phẩm Sóng Vai Vương

TruyenTiki.com
Website đọc truyện Convert kết hợp Google dịch số 1 Việt Nam.


Đọc Truyện