Đại Minh Cuối Cùng Một Cái Trung Thần

Đại Minh Cuối Cùng Một Cái Trung Thần

Tên Gốc : 大明最后一个忠臣
Thể loại :
Tác Giả : Thu Tới 2
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : thứ 0226 chương nhất thống Xuyên Thục
Cập Nhật : 15:43 08-12
Giới thiệu truyện :
Convert :
1644 năm, giặc cỏ xưng đế, nam minh bên trong đấu đá, Thát Tử nhập quan, bá tánh mặc người xâu xé, trở thành nô tài, không được! Nếu bọn họ thủ không được này nhà Hán thiên hạ, ta đây tới thủ! Tần tộ minh quyết tâm đương thật lớn minh cuối cùng một cái trung thần, tân đế quốc trung tâm giá trị quan chính là trung thành, trung thành, vẫn là trung thành, nếu hoàng đế nói ta bất trung thành, ta đây liền đem hắn trung thành rớt!

Danh sách chương

Comment, Review truyện Đại Minh Cuối Cùng Một Cái Trung Thần

TruyenTiki.com
Website đọc truyện Convert kết hợp Google dịch số 1 Việt Nam.


Đọc Truyện