Đại Ngụy Cung Đình

Đại Ngụy Cung Đình

Giới thiệu truyện :
Convert :
Sách mới 《 Triệu thị Hổ Tử 》 cầu cất chứa, đề cử

sinh làm lớn Ngụy hoàng tử,

nguyện đương thịnh thế nhàn vương.

chí ở thân cận nữ sắc khuyển mã thanh sắc,

lòng dạ gia quốc bá tánh xã tắc an nguy.

nếu huynh hiền, nếu đệ minh,

ngươi làm người vương ngô tranh thủ thời gian.

nếu ngươi không thể sử quốc cường,

ngô tới đăng cơ làm đế vương!

———— hoằng nhuận 《 ngươi không được ta thượng 》

Danh sách chương

Comment, Review truyện Đại Ngụy Cung Đình

TruyenTiki.com
Website đọc truyện Convert kết hợp Google dịch số 1 Việt Nam.


Đọc Truyện