Đấu Gạo Tiên Duyên

Đấu Gạo Tiên Duyên

Tên Gốc : 斗米仙缘
Thể loại : Tu Luyện
Tác Giả : Có Thể Ưu Tư Đặc
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Chương 733: nhị đệ tử
Cập Nhật : 23:21 17-04
Giới thiệu truyện :
Convert :
Chập long động trung tiên nhân miên, một miên vừa tỉnh Cửu Trọng Thiên. Phương giác đan sa đến tam vị, lại thấy duyên thủy ngân đã bảy luyện. Nước lửa tương tế lô đỉnh công, âm dương giao hội tạo hóa điên. Sơn ngoại chợt truyền long hổ thanh, không người biết ta là chân tiên. Đây là một cái tùy thân mang theo nửa đấu gạo, xuyên qua dị giới tu tiên chuyện xưa.

Các chương mới nhất

Danh sách chương

Comment, Review truyện Đấu Gạo Tiên Duyên

TruyenTiki.com
Website đọc truyện Convert kết hợp Google dịch số 1 Việt Nam.


Đọc Truyện