Hoàng Không Về

Hoàng Không Về

Tên Gốc : 凰不归
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Ngàn Nhiễm Quân Cười
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Thứ 1251 chương thật đúng là một đồ đần( đại kết cục)
Cập Nhật : 18:48 15-05
Giới thiệu truyện :
Convert :
Nàng bị bạo quân đoạt đi trong sạch, hủy diệt cả đời, cuối cùng chết trận ở cửa thành. Nàng nói cho chính mình, nếu trọng tới, nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Không nghĩ tới, nàng cư nhiên trọng sinh về tới mười năm trước. Cái này hảo chơi, kẻ thù nàng một đám đều còn nhớ rõ, nhưng là mặt khác sao…… Lại hai mắt một bôi đen. Trước hai ngày gặp được cường đạo, có cái nam tử xuất hiện cứu nàng một mạng. Nàng thấy hắn lớn lên không tồi, liền đối hắn thổi tiếng huýt sáo. Hôm nay lại ở dưới mái hiên đụng phải, hắn ngắn gọn hữu lực mà nói một câu: “Ta là ngươi nhị ca.”

Các chương mới nhất

Danh sách chương