Khoa Học Kỹ Thuật Bá Chủ Từ Hệ Thống Bắt Đầu

Khoa Học Kỹ Thuật Bá Chủ Từ Hệ Thống Bắt Đầu

Tên Gốc : 科技霸主从系统开始
Thể loại :
Tác Giả : Như Ưng Giương Cánh
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới :
Cập Nhật : 07:00 01-01
Giới thiệu truyện :
Convert :
Nếu ngươi đi tới một cái hoàn toàn mới, cùng thế giới hiện thực khoa học kỹ thuật trình độ không sai biệt lắm thế giới, hơn nữa có được một cái từ thế giới hiện thực mua sắm bất luận cái gì kỹ thuật cùng thiết bị hệ thống ngươi sẽ như thế nào làm? Mà Lý nghị liền tới tới rồi như vậy một cái thế giới, cũng có được như vậy một hệ thống……………

Danh sách chương

    Comment, Review truyện Khoa Học Kỹ Thuật Bá Chủ Từ Hệ Thống Bắt Đầu

    TruyenTiki.com
    Website đọc truyện Convert kết hợp Google dịch số 1 Việt Nam.


    Đọc Truyện