Kiếm Tốt Qua Sông

Kiếm Tốt Qua Sông

Tên Gốc : 剑卒过河
Thể loại : Tiên Hiệp
Tác Giả : Nọa Đọa
Trạng Thái : Còn Tiếp Hot
Chương Mới : đệ 1243 chương kiểm chứng quân 3
Cập Nhật : 19:49 27-02
Giới thiệu truyện :
Dịch GG :
Người ít cũng có thành tích lớn!

Một khi bạn qua sông, không có tiến bộ! Một thanh kiếm trong tay, và sau đó tạo ra sáng chói!

Sách nhóm vip số: 964227244
Convert :
Tiểu nhân vật, cũng có đại thành tựu!

một tốt qua sông, có tiến vô lui! Nhất kiếm nơi tay, lại đúc huy hoàng!

quyển sách vip đàn hào: 964227244

Các chương mới nhất

Danh sách chương

Comment, Review truyện Kiếm Tốt Qua Sông

TruyenTiki.com
Website đọc truyện Convert kết hợp Google dịch số 1 Việt Nam.


Đọc Truyện