Marvel Đao Khách

Marvel Đao Khách

Tên Gốc : 漫威里的刀客
Thể loại : Khoa Huyễn
Tác Giả : Trọng Trang Xe Tăng
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : chương 115: hứa hẹn
Cập Nhật : 08:32 21-04
Giới thiệu truyện :
Convert :
Anh hùng? Không cần lạp! Anh hùng mệnh đều không dài. Ta chính là muốn kiếm điểm tiền trinh, quá thượng hủ bại nhật tử đao khách! Không có tiền? Phiền toái ra cửa quẹo trái. Không tiễn!

Các chương mới nhất

Danh sách chương

Comment, Review truyện Marvel Đao Khách

TruyenTiki.com
Website đọc truyện Convert kết hợp Google dịch số 1 Việt Nam.


Đọc Truyện