Mạt Thế Dưới Thành Chi Sắt Thép Nước Lũ

Mạt Thế Dưới Thành Chi Sắt Thép Nước Lũ

Tên Gốc : 末世城下之钢铁洪流
Thể loại : Khoa Huyễn
Tác Giả : Thời Gian Nấu Phu
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : 404 Not Found
Cập Nhật : 16:31 24-06
Giới thiệu truyện :
Convert :
Một cái kêu Lưu Cường tây thiết kế viện tân đinh, ở cảnh trong mơ gặp đến từ 24 thế kỷ thả đạt tới nhất cấp văn minh trình độ sinh vật hệ thống, vì thay đổi nhân loại tương lai thật đáng buồn vận mệnh, thả xem hắn ở mạt thế thế giới như thế nào lợi dụng hệ thống cầu sinh, đánh lui biến dị thú triều, đánh bại cao giai tộc đàn, cuối cùng dẫn dắt nhân loại trở về văn minh đỉnh.

Các chương mới nhất

Danh sách chương

Comment, Review truyện Mạt Thế Dưới Thành Chi Sắt Thép Nước Lũ

TruyenTiki.com
Website đọc truyện Convert kết hợp Google dịch số 1 Việt Nam.


Đọc Truyện