Nam Triều Kiêu Hùng Truyền

Nam Triều Kiêu Hùng Truyền

Tên Gốc : 南朝枭雄传
Thể loại : Lịch Sử
Tác Giả : Sông Nhỏ Có Thủy
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Chương thứ mười hai giả thích sứ
Cập Nhật : 18:33 17-04
Giới thiệu truyện :
Convert :
Hàn đoan hồn xuyên nam trần, thành sơn âm ở nông thôn cường hào gia con vợ cả. Nhập tắc cẩm y ngọc thực, ra tắc gia nô thành đàn. Lúc này, trần triều lập quốc chưa lâu, căn cơ không xong; Bắc Tề sau chủ ngu ngốc háo sắc, sắp bị diệt tới nơi; Bắc Chu Võ Đế chăm lo việc nước, thực lực quốc gia tiệm hưng. Đại Tùy đại chu, nhất thống nam bắc? Đừng có nằm mộng! Có ta Hàn đoan ở, chỗ nào luân được đến phổ sáu như kiên?

Các chương mới nhất

Danh sách chương

Comment, Review truyện Nam Triều Kiêu Hùng Truyền

TruyenTiki.com
Website đọc truyện Convert kết hợp Google dịch số 1 Việt Nam.


Đọc Truyện