Nano Quật Khởi Hoàng Tu Xa

Nano Quật Khởi Hoàng Tu Xa

Tên Gốc : 纳米崛起黄修远
Thể loại : Khoa Huyễn
Tác Giả : Lĩnh Nam Ba Người
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Chương 175: hội chợ
Cập Nhật : 13:00 24-02
Giới thiệu truyện :
Dịch GG :
Cuộc đấu tranh của một bệnh nhân siêu trí nhớ thuộc về kỷ nguyên nano. Bắt nguồn từ một ký ức trong tương lai. Lợi dụng cuộc khủng hoảng thế chấp dưới chuẩn năm 2008. Nó dựa trên công nghệ vật liệu nano. Nổi lên trong ngành phục hồi tài nguyên.
Convert :
Một cái siêu nhớ người bệnh phấn đấu, đây là thuộc về nano thời đại. Nguyên nhân với một phần tương lai ký ức. Mưu lợi với linh tám lần thải nguy cơ. Đặt móng với nano tài liệu khoa học kỹ thuật. Quật khởi với tài nguyên thu về sản nghiệp.

Các chương mới nhất

Danh sách chương

Comment, Review truyện Nano Quật Khởi Hoàng Tu Xa

TruyenTiki.com
Website đọc truyện Convert kết hợp Google dịch số 1 Việt Nam.


Đọc Truyện