Nano Quật Khởi Hoàng Tu Xa

Nano Quật Khởi Hoàng Tu Xa

Tên Gốc : 纳米崛起黄修远
Thể loại : Khoa Huyễn
Tác Giả : Lĩnh Nam Ba Người
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Chương 479: hữu hiệu tiền tệ
Cập Nhật : 07:05 15-05
Giới thiệu truyện :
Convert :
Một cái siêu nhớ người bệnh phấn đấu, đây là thuộc về nano thời đại. Nguyên nhân với một phần tương lai ký ức. Mưu lợi với linh tám lần thải nguy cơ. Đặt móng với nano tài liệu khoa học kỹ thuật. Quật khởi với tài nguyên thu về sản nghiệp.

Các chương mới nhất

Danh sách chương

Comment, Review truyện Nano Quật Khởi Hoàng Tu Xa

TruyenTiki.com
Website đọc truyện Convert kết hợp Google dịch số 1 Việt Nam.


Đọc Truyện