Nhân Tộc Che Giấu Lão Tổ Sở Hà

Nhân Tộc Che Giấu Lão Tổ Sở Hà

Tên Gốc : 人族隐藏老祖楚河
Thể loại : Huyền Huyễn
Tác Giả : Siêu Thích Ăn Ớt Cay
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Bản hoàn tất cảm nghĩ
Cập Nhật : 00:37 30-10
Giới thiệu truyện :
Convert :
Sở hà xuyên qua đến đất hoang thế giới, hạ tộc, trở thành Lâm phủ trung một thân phận thấp kém tiểu tạp dịch, nguyên tưởng rằng liền phải bình phàm mà hèn mọn sống hết một đời, lại không nghĩ rằng thức tỉnh đánh dấu hệ thống, ở bất luận cái gì địa phương đánh dấu đều có thể đạt được khen thưởng. Ở Tàng Thư Các lần đầu tiên đánh dấu, đạt được khen thưởng 【 cửu chuyển kim thân quyết 】 ở Tàng Thư Các liên tục đánh dấu hai vạn một nghìn lần, đạt được khen thưởng, 【 pháp tương kim thân 】 sở hà vâng chịu, bên ngoài thế giới quá nguy hiểm, không phải không có địch, bất xuất thế ý tưởng, ở Lâm gia Tàng Thư Các đánh dấu một trăm năm. Thẳng đến một trăm năm sau, răng nanh tộc quy mô xâm lấn hạ tộc, phải đối vô số người tộc đại khai sát giới thời điểm, sở hà rốt cuộc ra tay!

Các chương mới nhất

Danh sách chương

Comment, Review truyện Nhân Tộc Che Giấu Lão Tổ Sở Hà

TruyenTiki.com
Website đọc truyện Convert kết hợp Google dịch số 1 Việt Nam.


Đọc Truyện