Nhặt Nói

Nhặt Nói

Tên Gốc : 拾道
Thể loại : Tu Luyện
Tác Giả : Mặc Nói Mất Hồn
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Thứ 377 chương ba phần đại lễ!
Cập Nhật : 04:05 22-10
Giới thiệu truyện :
Convert :
“Đặt tên lâm sâm, đều có này ý, mộc nãi sinh cơ, năm mộc ý mà sống cực kỳ, nếu tu thành này nói, tắc trường sinh bất diệt! Ngươi không biết gì nhân hiện với rừng rậm, có lẽ là mệnh trung có kiếp, nhiên, vạn kiếp đều không phá, người hằng tắc vì này......”

Các chương mới nhất

Danh sách chương

Comment, Review truyện Nhặt Nói

TruyenTiki.com
Website đọc truyện Convert kết hợp Google dịch số 1 Việt Nam.


Đọc Truyện