Phi Tù Biến Âu Chi Lộ

Phi Tù Biến Âu Chi Lộ

Tên Gốc : 非酋变欧之路
Thể loại : Khoa Huyễn
Tác Giả : Như Nước Niên Hoa Năm Xưa
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Chương 33: ôn thần
Cập Nhật : 18:43 30-05
Giới thiệu truyện :
Convert :
“Ta ở nơi nào?” “...... Ở tự cứu trên đường.” Bị trời cao trụy vật tạp thành chiều sâu hôn mê lăng tiêu, vì có thể từ hôn mê trạng thái trung giải thoát ra tới, không thể không bắt đầu biến Âu chi lộ. PS: Vô CP, xin miễn sáng tác chỉ đạo, xin miễn nhân thân công kích.

Các chương mới nhất

Danh sách chương

Comment, Review truyện Phi Tù Biến Âu Chi Lộ

TruyenTiki.com
Website đọc truyện Convert kết hợp Google dịch số 1 Việt Nam.


Đọc Truyện