Quốc Ti ( Tần Đông )

Quốc Ti ( Tần Đông )

Tên Gốc : 国啤(秦东)
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Tư Mã Bạch Sam
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : đệ 36 chương bên trong không hợp doanh, bên ngoài không hùn vốn
Cập Nhật : 21:30 11-04
Giới thiệu truyện :
Dịch GG :
Một nửa những gì chảy trong cơ thể tôi là máu, và nửa còn lại là bia ... trở về năm 1986 và mang theo ngọn cờ của ngành bia quốc gia!
Convert :
Ta trong thân thể chảy xuôi, một nửa là máu, một nửa kia là bia…… Trở về 1986, khiêng lên dân tộc bia công nghiệp đại kỳ!

Các chương mới nhất

Danh sách chương

Comment, Review truyện Quốc Ti ( Tần Đông )

TruyenTiki.com
Website đọc truyện Convert kết hợp Google dịch số 1 Việt Nam.


Đọc Truyện