Ta Đoạt Diệt Bá Vô Hạn Bao Tay

Ta Đoạt Diệt Bá Vô Hạn Bao Tay

Tên Gốc : 我抢了灭霸的无限手套
Thể loại : Khoa Huyễn
Tác Giả : Bảo Nguyệt Lưu Quang
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Sách mới thông cáo: 《 chư thiên từ Azeroth bắt đầu》
Cập Nhật : 11:33 12-08
Giới thiệu truyện :
Convert :
Một không cẩn thận liền đoạt diệt bá vô hạn bao tay, một không cẩn thận lại đánh cái chỉ vang.

không ổn, giống như chơi tạp

Danh sách chương

Comment, Review truyện Ta Đoạt Diệt Bá Vô Hạn Bao Tay

TruyenTiki.com
Website đọc truyện Convert kết hợp Google dịch số 1 Việt Nam.


Đọc Truyện