Ta Phản Đoạt Xá Chư Thiên Đại Lão Tô Dương

Ta Phản Đoạt Xá Chư Thiên Đại Lão Tô Dương

Tên Gốc : 我反夺舍了诸天大佬苏阳
Thể loại : Tu Luyện
Tác Giả : Bạc Sương Kỵ Sĩ
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Thứ 349 chương kết thúc
Cập Nhật : 06:37 18-06
Giới thiệu truyện :
Convert :
Đây là một cái ngồi ở trong nhà kỳ ngộ liền sẽ tới cửa chuyện xưa! Thân cụ đoạt xá thể chất, thường bị chư thiên đại lão đoạt xá, thể chất đặc thù phản đoạt xá chư thiên đại lão. Thần công diệu pháp, võ đạo kinh nghiệm, ngộ tính thiên phú, võ đạo thần thông, mỗi một lần đoạt xá đều là một lần chủ động tới cửa kỳ ngộ!!!

Các chương mới nhất

Danh sách chương

Comment, Review truyện Ta Phản Đoạt Xá Chư Thiên Đại Lão Tô Dương

TruyenTiki.com
Website đọc truyện Convert kết hợp Google dịch số 1 Việt Nam.


Đọc Truyện