Thảo Căn Lựa Chọn Và Điều Động Sinh

Thảo Căn Lựa Chọn Và Điều Động Sinh

Tên Gốc : 草根选调生
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Ta Là Lão Tề
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Thứ 173 chương qua hiểu thanh minh không có
Cập Nhật : 06:51 08-06
Giới thiệu truyện :
Convert :
《 thảo căn lựa chọn và điều động sinh 》 một cuốn sách, miêu tả chính là 80 niên đại lúc đầu tỉnh ủy tổ chức bộ lựa chọn và điều động sinh chung quốc chính, từ phân phối đến hàn châu huyện đại lịch huyện công xã công tác bắt đầu, sở trải qua công xã, hương trấn, huyện, khu vực ( thị ), tỉnh chờ các bất đồng trình tự một loạt quan trường hoạt động, nhập mộc tam phân mà công bố Trung Quốc cải cách mở ra tới nay, bất đồng thời đại, bất đồng tầng cấp quan trường đã phát sinh các loại khắc sâu mà lại vi diệu tân biến hóa, cùng lấy được được đến không dễ tân thành quả. Chung quốc chính thông qua lần lượt xử lý thành hương làm đàn quan hệ, chấp hành kế hoạch hoá gia đình quốc sách, xử lý lịch sử di lưu vấn đề, dựng lên các loại cơ sở phương tiện, phát triển nông thôn kiểu mới kinh tế, gia tăng xí nghiệp quốc hữu cải cách, đẩy mạnh thành thị khỏe mạnh phát triển, hóa giải thành thị phá bỏ và di dời mâu thuẫn từ từ trong quá trình, ở cồn trung được đến khảo nghiệm, ở mâu thuẫn trung từng bước đi trước, ở tranh luận trung từng năm phát

Các chương mới nhất

Danh sách chương

Comment, Review truyện Thảo Căn Lựa Chọn Và Điều Động Sinh

TruyenTiki.com
Website đọc truyện Convert kết hợp Google dịch số 1 Việt Nam.


Đọc Truyện