Thiên Vương Điện

Thiên Vương Điện

Tên Gốc : 天王殿
Thể loại : Khoa Huyễn
Tác Giả : Phi Gia
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Chương 1321: thế giới này, gánh không được!
Cập Nhật : 19:03 17-04
Giới thiệu truyện :
Convert :
Chín năm trước, hắn là Từ gia phế vật thiếu gia, bị mọi cách khi dễ đánh chửi, mỗi người xem hắn như chết cẩu. Chín năm sau, hắn thụ phong vì vương, tay cầm trăm vạn hùng binh, trấn thủ một phương. Chiến thần trở về, mới biết được phụ thân bị buộc nhảy lầu bỏ mình, muội muội bị phế hai chân, sống không bằng chết. Chín năm trước phế vật đã trở lại! Sở hữu khinh ta nhục ta người, chuẩn bị tốt nợ máu trả bằng máu!

Các chương mới nhất

Danh sách chương

Comment, Review truyện Thiên Vương Điện

TruyenTiki.com
Website đọc truyện Convert kết hợp Google dịch số 1 Việt Nam.


Đọc Truyện