Tiên Môn Làm Ruộng Sổ Tay

Tiên Môn Làm Ruộng Sổ Tay

Tên Gốc : 仙门种田手册
Thể loại : Tu Luyện
Tác Giả : Cất Cao Giọng Hát Sao Neutron
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : chương 236:? Đầm nước( hai hợp một)
Cập Nhật : 06:28 22-04
Giới thiệu truyện :
Convert :
Giả dối tu chân: Tu thân dưỡng tính không quá hành, giết người đoạt bảo đệ nhất danh. Chân thật tu chân: Định cái tiểu mục tiêu, năm nay linh gạo muốn nhiều thu cái ba năm đấu! Đây là kẻ hèn một giới ngoại môn thực cày, từ quá Hoa Sơn dưới chân làm ruộng bắt đầu chuyện xưa.

Danh sách chương

Comment, Review truyện Tiên Môn Làm Ruộng Sổ Tay

TruyenTiki.com
Website đọc truyện Convert kết hợp Google dịch số 1 Việt Nam.


Đọc Truyện