Trảm Thiên Lập Nói

Trảm Thiên Lập Nói

Tên Gốc : 斩天立道
Thể loại : Tiên Hiệp
Tác Giả : Tả Đứt Tay
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Chương 3: muốn chết cẩu phu tử
Cập Nhật : 17:58 17-04
Giới thiệu truyện :
Convert :
Đây là một cái huyền bí mỹ lệ thế giới.

có Kiếm Thánh, cuộc đời chỉ tu nhất kiếm, ra tắc thế tất trảm thiên.

có cờ thánh, cờ phong thiên địa, đại long cùng nhau, vạn vật tuyệt.

có ngự thánh, gió thu chưa động ve người sớm giác ngộ, liêu địch tiên cơ.

có y thánh, sinh tử người, nhục bạch cốt, khởi tử hồi sinh.

có phật đà, thân thể bất hủ, Phật tâm luân hồi.

có thiên tính tử, tính toán thiên địa, trộm thiên cơ.

vương khải đi vào thế giới này, ngộ mệnh đồ, khai thiên vị, đúc vô thượng Thiên Đình.

Comment, Review truyện Trảm Thiên Lập Nói

TruyenTiki.com
Website đọc truyện Convert kết hợp Google dịch số 1 Việt Nam.


Đọc Truyện