Trảm Toái Chư Thiên

Trảm Toái Chư Thiên

Tên Gốc : 斩碎诸天
Thể loại : Khoa Huyễn
Tác Giả : Bạch Dực Long
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : chương 180: lục cộc lốc
Cập Nhật : 17:14 05-03
Giới thiệu truyện :
Dịch GG :
Không tin vào cách của tôi, hãy thử kiếm của tôi! Đôi dao đập tan tất cả bọn phản động trên trời dưới đất!
Convert :
Không tin ngô nói, thỉnh thí ngô đao! Song đao trảm toái chư thiên vạn giới hết thảy phái phản động!

Các chương mới nhất

Danh sách chương

Comment, Review truyện Trảm Toái Chư Thiên

TruyenTiki.com
Website đọc truyện Convert kết hợp Google dịch số 1 Việt Nam.


Đọc Truyện