Trần Sáu Gì Thẩm Nhẹ Vũ

Trần Sáu Gì Thẩm Nhẹ Vũ

Tên Gốc : 陈六何沈轻舞
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Đỏ Tía
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Thứ 6167 chương bi tráng cùng vĩ đại
Cập Nhật : 10:10 30-07
Giới thiệu truyện :
Convert :
Hắn là quốc chi trọng khí, lại cũng chính cũng tà, chính có thể thủ biên giới nhiếp bát phương, tà năng nhất kiếm tây đi máu chảy thành sông, đương như vậy một cái yêu nghiệt nhân vật ra tù lúc sau trở về đô thị, đối mặt muôn hình muôn vẻ mỹ nhân cùng phồn hoa tựa cẩm ầm ĩ, sẽ sát ra như thế nào huyến lệ hỏa hoa? Chắc chắn cử thế vô song! Đỏ tía xuất phẩm tất thuộc tinh phẩm, có bao nhiêu..

Các chương mới nhất

Danh sách chương

Comment, Review truyện Trần Sáu Gì Thẩm Nhẹ Vũ

TruyenTiki.com
Website đọc truyện Convert kết hợp Google dịch số 1 Việt Nam.


Đọc Truyện