Từ Khế Ước Tinh Linh Bắt Đầu

Từ Khế Ước Tinh Linh Bắt Đầu

Tên Gốc : 从契约精灵开始
Thể loại : Lịch Sử
Tác Giả : Bút Mực Giấy Kiện
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : 【 Bản hoàn tất cảm nghĩ】
Cập Nhật : 10:01 30-07
Giới thiệu truyện :
Convert :
Một giấc ngủ dậy, thế giới đại biến. Sơn xuyên cỏ cây đều có thể thành tinh, đồ cổ đao kiếm cũng có thể dựng dục sinh linh? Văn lý ở ngoài còn có tinh linh khoa? Ngự linh sử mới là được hoan nghênh nhất chức nghiệp? Tô hạo mộng bức nhị giây, quyết định trước…… Tìm cái quải lại nói. [ nhãn ]: Nguyên sang tinh linh; sủng vật lưu; bồi dưỡng, huấn luyện, tinh linh đối chiến;

Danh sách chương

Comment, Review truyện Từ Khế Ước Tinh Linh Bắt Đầu

TruyenTiki.com
Website đọc truyện Convert kết hợp Google dịch số 1 Việt Nam.


Đọc Truyện