Từ Quỷ Diệt Bắt Đầu Đương Cái Phụ Trợ

Từ Quỷ Diệt Bắt Đầu Đương Cái Phụ Trợ

Tên Gốc : 从鬼灭开始当个辅助
Thể loại : Khác
Tác Giả : Mưa Rơi Bình Sinh
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : chương 46: đệ tam cao phong, truy tung tìm kiếm dấu vết
Cập Nhật : 17:11 20-04
Giới thiệu truyện :
Convert :
Đánh nhau? Đánh nhau là không có khả năng đánh nhau, đời này đều không thể đánh nhau, cũng cũng chỉ có thể đương cái phụ trợ, hỗn hỗn nhật tử bộ dáng này. Vô hạn lưu thế giới thứ nhất: Quỷ diệt ······

Danh sách chương

Comment, Review truyện Từ Quỷ Diệt Bắt Đầu Đương Cái Phụ Trợ

TruyenTiki.com
Website đọc truyện Convert kết hợp Google dịch số 1 Việt Nam.


Đọc Truyện