Long Hoàng Võ Thần

Long Hoàng Võ Thần

Tên Gốc : 龙皇武神
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Bước Chinh
Trạng Thái : Còn Tiếp Hot
Chương Mới : thứ 1899 chương xuất thần nhập hóa
Cập Nhật : 13:13 05-05
Giới thiệu truyện :
Convert :
Về Long hoàng võ thần: Thẳng tới trời cao độ kiếp thất bại, buông xuống địa cầu mạt pháp thời đại, từ đô thị trung tu chân, đi bước một nghịch thiên quật khởi.

đồng tu phật ma nói! Đan điền chứa chân long! Có được thái cổ Long Thần huyết mạch, đạt được thượng cổ Tam Hoàng truyền thừa! Thẳng tới trời cao đấu tranh với thiên nhiên, trảm yêu trừ ma, một đường nghịch thiên tu hành!

hắn từ tu chân thế giới mà đến, hắn đem võ toái hư không mà đi!

hắn là Long hoàng võ thần!

Các chương mới nhất

Danh sách chương

Comment, Review truyện Long Hoàng Võ Thần

TruyenTiki.com
Website đọc truyện Convert kết hợp Google dịch số 1 Việt Nam.


Đọc Truyện