Long Vương Y Tế

Long Vương Y Tế

Tên Gốc : 龙王医婿
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Hiên Điên Cuồng
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Thứ 3628 chương thái sơ
Cập Nhật : 23:18 01-03
Giới thiệu truyện :
Convert :
Giang gia lâm vào một hồi âm mưu trung, giang gia bị một hồi lửa lớn đốt cháy, đường sở sở liều chết đem giang thần từ lửa lớn trung lôi ra tới. Mười năm sau, giang thần vinh quang trở về, báo ân cũng báo thù. Báo đường sở sở ân cứu mạng. Báo giang gia diệt tộc chi thù. Giang thần xuất hiện ở đường sở sở trước người: Từ đây sau, có ta ở đây, ngươi liền có toàn thế giới.

Các chương mới nhất

Danh sách chương

Comment, Review truyện Long Vương Y Tế

TruyenTiki.com
Website đọc truyện Convert kết hợp Google dịch số 1 Việt Nam.


Đọc Truyện